+48796393869
biuro.internat@gmail.com

Polityka Prywatności

INTERNAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (w dalszej części tekstu określana jako “My”, “Nasza firma”) respektuje i chroni Twoją prywatność. Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawy przetwarzania danych osobowych, jakie otrzymujemy od Ciebie za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zachęcamy, abyś przed rozpoczęciem korzystania ze strony zapoznał się z treścią niniejszego dokumentu.

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [„RODO”] jest INTERNAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Olsztyńska 26/54, który przetwarza Twoje dane osobowe w celu zapewnienia kontaktu z Tobą, w tym udzielenia odpowiedzi na kierowane przez Ciebie za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytanie, oraz w celach archiwizacji wzajemnej korespondencji.

Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny administratora oraz prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz – w przypadku celów archiwizacyjnych (dowodowych) – polegający na zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności i zabezpieczeniu się przed różnego rodzaju zarzutami i twierdzeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przesłania formularza kontaktowego i udzielenia przez Nas odpowiedzi na otrzymaną korespondencję. Skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości przesłania formularza.

W zależności od dobrowolnie udzielonej zgody, administrator danych może także przetwarzać dane użytkowników w celach marketingowych i/lub w celu wykonywania marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego z użyciem numeru telefonu użytkownika oraz/lub w celu przesyłania na adres e-mail użytkownika informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług elektroniczną. W celu uniknięcia wątpliwości, nieudzielenie wyżej wymienionych zgód nie powoduje niemożności korzystania z innych usług świadczonych przez administratora danych osobowych.

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda; przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane będą przechowywane do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z obsługą zapytania. Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych Twoje dane będą przetwarzane w tym celu do momentu jej wycofania.

Twoje dane mogą być udostępniane przez INTERNAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dostawcom usług wspierających działania marketingowe, usług analitycznych oraz podmiotom współpracującym z INTERNAT w zakresie obsługi komunikacji z klientami. W zakresie w jakim realizowane na Państwa rzecz są usługi telematyczne, odbiorcami danych są również dostawcy usług telematycznych oraz firmy zajmujące się instalacją i zarządzaniem systemami telematycznymi..

Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacje, jakie możemy gromadzić

Możemy zbierać i przetwarzać następujące dane na Twój temat: 

  • informacje, które przekazujesz wypełniając formularze zamieszczone na naszej stronie internetowej. Obejmuje to także informacje, w tym dane osobowe, podawane za pośrednictwem naszego „formularza kontaktowego”. Możemy także prosić Cię o inne informacje, jeżeli zgłosisz problem z funkcjonowaniem naszej strony;
  • możemy także prosić Cię o wypełnienie ankiet, z których korzystamy do celów badawczych. Nie jesteś jednak zobowiązany do ich wypełnienia; jeżeli w związku z wypełnieniem przez Ciebie ankiety będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, treść obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO otrzymasz podczas jej uzupełniania;
  • informacje dotyczące Twoich odwiedzin na naszej stronie internetowej, obejmujące między innymi dane o ruchu na stronie oraz inne dane dotyczące komunikacji i zasobów naszej strony, z których korzystasz.

Adresy IP

Możemy zbierać informacje dotyczące Twojego komputera, w tym – gdy są one dostępne – Twój adres IP, dane dotyczące systemu operacyjnego i przeglądarki, z której korzystasz. Zbieramy je w celu prawidłowego administrowania naszym systemem oraz przekazywania zbiorczych danych reklamodawcom korzystającym z naszych usług. Są to dane statystyczne dotyczące działań i wzorców zachowań osób odwiedzających naszą stronę internetową – nie identyfikują poszczególnych osób.

Dane innych podmiotów

Nasza strona może czasem zawierać odnośniki lub odsyłacze pochodzące z sieci partnerskich i współpracujących firm. Jeżeli klikniesz na taki odsyłacz, pamiętaj, że zewnętrzne strony mają własne zasady prywatności, a my nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Zapoznaj się z zasadami prywatności obowiązującymi na takich stronach, zanim podasz im jakiekolwiek swoje dane.

 
Zmiany w naszej polityce prywatności

Wszelkie zmiany, jakie w przyszłości wprowadzimy w naszej polityce prywatności, będą publikowane na tej stronie oraz, jeśli będzie to możliwe, zostaną przesłane Ci pocztą elektroniczną.

 
Kontakt

wszelkie pytania, uwagi oraz wnioski dotyczące niniejszej polityki prywatności są mile widziane. Należy je adresować do: biuro.internat@gmail.com. Z firmą INTERNAT SP. Z O.O. można skontaktować się również pisemnie pod adresem ul. Olsztyńska 26/54, 26-600 Radom, Polska.